Chính sách người lao động

Giám đốc Công Ty TNHH Chế Biến Nông Sản Thuận Phong cam kết: “Người lao động làm việc tại công ty được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi theo quy định của pháp luật: Luật lao động, Luật bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các quy định của nhà nước liên quan đến chế độ và quyền lợi của người lao động”.

1. Được hỗ trợ đóng bảo hiểm an toàn lao động 100% đối với các công nhân cơ khí, điện và xây dựng cơ bản.

2. Được công ty hỗ trợ tiến đóng bảo hiểm xã hội 100%.

3. Được đi thăm quan du lịch trong và ngoài nước tùy thuộc vào thành tích làm việc tại công ty.

4. Được bố trí nhà ở tập thể cho người lao động hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà trọ 200.000 đồng / người / tháng.

5  Được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể, tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

6. Hỗ trợ học phí 100% cho con em của anh chị em công nhân học cao đẳng, đại học

7. Được hỗ trợ khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chi phí điều trị bệnh khi bảo hiểm y tế không thanh toán đủ chi phí điều trị.

8. Được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

9. Có nhà trẻ tại công ty hoặc khu tập thể cho CBCNV gửi con em.

10.Người lao động nữ có thời gian làm việc tại công ty trên 2 năm khi sinh con được Công ty hỗ trợ thêm 3 tháng lương/ lần sinh.